Polityka Prywatno艣ci

RECKITT BENCKISER - INFORMACJE NA TEMAT GLOBALNEJ POLITYKI PRYWATNO艢CI

Witamy z zak艂adce po艣wi臋conej informacjom na temat Globalnej Polityki Prywatno艣ci grupy Reckitt Benckiser (\"Polityka Prywatno艣ci\").

Naszym celem jest ochrona Twojej prywatno艣ci. Niniejsze Informacje na temat Polityki Prywatno艣ci odnosz膮 si臋 do wszystkich naszych marek obecnych globalnie i wyja艣niaj膮, w jaki spos贸b zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i chronimy Twoje Informacje Osobowe oraz szanujemy wszelkie prawa, z kt贸rych korzystasz na mocy lokalnego prawa.

Zastosowany w niniejszych Informacjach na temat Polityki Prywatno艣ci zapis \"my\", \"nas\" oraz \"nasz\" odnosi si臋 do wszystkich sp贸艂ek wchodz膮cych w sk艂ad grupy Reckitt Benckiser. Maj膮c na uwadze fakt, 偶e niniejsze Informacje na temat Polityki Prywatno艣ci maj膮 globalne zastosowanie, mog膮 istnie膰 pewne r贸偶nice w zakresie tego, jak w r贸偶nych krajach zbierane, wykorzystywane lub ujawniane s膮 Twoje Informacje Osobowe, a w takiej sytuacji poinformujemy Ci臋 o wszelkich specyficznych aktywno艣ciach zwi膮zanych z przetwarzaniem informacji, jakie podejmowane s膮 w Twoim kraju zamieszkania.

Twoje Informacje Osobowe s膮 przetwarzane przez Reckitt Benckiser Group PLC (z zarejestrowan膮 siedzib膮 pod adresem 103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, Wielka Brytania, Europa) lub nasz膮 sp贸艂k臋 wchodz膮c膮 w sk艂ad grupy Reckitt Benckiser zlokalizowan膮 w Twoim kraju zamieszkania. Bior膮c pod uwag臋 niniejsz膮 stron臋 internetow膮, sp贸艂ka, kt贸ra zbiera, przetwarza i udost臋pnia Twoje Informacje Osobowe, jest: Reckitt Benckiser Poland S.A. z siedzib膮 mieszcz膮c膮 si臋 pod adresem ul. Okunin 1, 05-100 Nowy Dw贸r Mazowiecki, Polska.

Aby uzyska膰 wi臋cej informacji na nasz temat, naszych lokalnych sp贸艂ek, naszych marek oraz naszej obecno艣ci w Twojej jurysdykcji, odwied藕 stron臋 internetow膮 www.rb.com.

Definicje

Przez \"Informacje Osobowe\" (w niekt贸rych krajach okre艣lane jako \"Dane Osobowe\" lub \"Informacje s艂u偶膮ce identyfikacji osoby\") rozumiemy wszelkie informacje dotycz膮ce zidentyfikowanej lub mo偶liwej do zidentyfikowania osoby. Jest to szersze poj臋cie ni偶 tylko informacje o charakterze osobistym lub prywatnym i obejmuje tak偶e takie informacje, jak Twoje imi臋 i nazwisko, dat臋 urodzenia i adres poczty elektronicznej. W Sekcji 3 dok艂adnie wyja艣niamy o jakie Informacje Osobowe mo偶emy Ci臋 prosi膰.

Pod poj臋ciem \"Wra偶liwych Informacji Osobowych\" (w niekt贸rych krajach okre艣lanych jako \"wra偶liwe dane osobowe\" lub \"specjalne kategorie danych\") rozumiemy wszelkie dane osobowe dotycz膮ce pochodzenia rasowego lub etnicznego danej osoby, wyra偶anych przez ni膮 opinii politycznych, jej przekonania religijne lub filozoficzne, cz艂onkostwo w zwi膮zkach zawodowych, dane genetyczne lub biometryczne przetwarzane w celu przeprowadzenia jej jednoznacznej identyfikacji, dane dotycz膮ce stanu zdrowia lub 偶ycia seksualnego danej osoby, lub jej orientacji seksualnej. Dotyczy to r贸wnie偶 informacji na temat pope艂nionych przest臋pstw lub otrzymanych wyrok贸w skazuj膮cych, a tak偶e wszelkich innych informacji uznanych za poufne zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami z zakresu ochrony danych.

Kompendium

1. Zakres naszej Polityki Prywatno艣ci

2. Rzetelne i zgodne z prawem przetwarzanie informacji

3. W jaki spos贸b pozyskujemy Twoje Informacje Osobowe

4. Do jakich cel贸w mo偶emy wykorzystywa膰 Twoje Informacje Osobowe

5. Komu mo偶emy udost臋pni膰 Twoje Informacje Osobowe

6. W jaki spos贸b chronimy Twoje Informacje Osobowe

7. Twoje preferencje dotycz膮ce marketingu bezpo艣redniego

8. Twoje prawa

9. Skargi i za偶alenia

10. Jak d艂ugo b臋dziemy przechowywa膰 Twoje Informacje Osobowe

11. Dzieci

12. Przekazanie informacji do innych kraj贸w

13. W jaki spos贸b mo偶esz si臋 z nami skontaktowa膰

14. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatno艣ci

1. Zakres naszej Polityki Prywatno艣ci

Nasza Polityka Prywatno艣ci odnosi si臋 do wszystkich Informacji Osobowych, jakie s膮 przez nas zbierane, udost臋pniane lub w inny spos贸b przetwarzane w ramach realizowanych aktywno艣ci biznesowych, zar贸wno online, jak i offline, kt贸re wy艣wietlaj膮, linkuj膮 lub nawi膮zuj膮 do niniejszej Polityki Prywatno艣ci, w tym:

 • nasze strony internetowe;
 • nasze oficjalne strony w mediach spo艂eczno艣ciowych;
 • nasze wiadomo艣ci elektroniczne;
 • nasze aplikacje;
 • prowadzone przez nas kampanie online i offline; oraz
 • nasze rozmowy lub korespondencja wymieniana z naszymi przedstawicielami.

W tym dokumencie wszelkie aktywno艣ci realizowane przez nas online b臋dziemy okre艣la膰 mianem 鈥濻tron鈥, a dzia艂ania prowadzone offline mianem 鈥濽s艂ug鈥.

Zwracamy szczeg贸ln膮 uwag臋 na to, 偶e nasze Strony mog膮 zawiera膰 odno艣niki do stron internetowych, aplikacji, itp. prowadzonych przez osoby trzecie, kt贸re nie s膮 przez nas kontrolowane i do kt贸rych nie odnosi si臋 niniejsza Polityka Prywatno艣ci. Nie ponosimy 偶adnej odpowiedzialno艣ci za tre艣膰 oraz dzia艂ania realizowane w zakresie stron internetowych, aplikacji, itp. prowadzonych przez strony trzecie. Maj膮c na uwadze fakt, 偶e takie osoby trzecie mog膮 zbiera膰 Twoje Informacje Osobowe, sugerujemy Ci zapoznanie si臋 z Polityk膮 Prywatno艣ci tych os贸b trzecich, aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej na temat wykorzystywania przez nich Twoich Informacji Osobowych.

Nasze strony wykorzystuj膮 pliki cookie. Aby uzyska膰 wi臋cej informacji na ten temat, prosimy zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 naszej Polityki Plik贸w Cookie.

Ponadto, korzystaj膮c z naszych Stron i Us艂ug, pami臋taj, aby zawsze zapoznawa膰 si臋 z naszymi Warunkami Korzystania.

2. Rzetelne i zgodne z prawem przetwarzanie informacji

W niekt贸rych przypadkach, je偶eli wymagaj膮 tego lokalne przepisy prawa, mo偶emy poprosi膰 Ci臋 o wyra藕n膮 zgod臋 na przetwarzanie Twoich Informacji Osobowych w okre艣lonym celu.

Zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy lub w inny spos贸b przetwarzamy Twoje Informacje Osobowe wy艂膮cznie wtedy, gdy jest to uzasadnione i zgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

Je偶eli nie chcesz udost臋pni膰 nam swoich Informacji Osobowych, mo偶emy nie by膰 w stanie zapewni膰 Ci produkt贸w i us艂ug, o jakie prosisz.

3. W jaki spos贸b pozyskujemy Twoje informacje Osobowe?

Informacje Osobowe uzyskiwane bezpo艣rednio od Ciebie

Po pierwsze, mo偶emy uzyska膰 Twoje Informacje Osobowe bezpo艣rednio od Ciebie, np. kiedy zg艂aszasz ch臋膰 subskrybowania naszych newsletter贸w, rejestrujesz si臋 na naszych Stronach, kupujesz od nas produkty, wype艂niasz ankiet臋, zostawiasz sw贸j komentarz lub zadajesz pytanie, publikujesz co艣 na naszych stronach spo艂eczno艣ciowych, zostajesz subskrybentem marketingu bezpo艣redniego, itp.

Informacje Osobowe zbierane w ten spos贸b mog膮 obejmowa膰:

 • imi臋 i nazwisko;
 • adres zamieszkania;
 • adres poczty elektronicznej;
 • nazw臋 u偶ytkownika;
 • numer telefonu (oraz nagrania rozm贸w prowadzonych z obs艂ug膮 klienta);
 • informacje na temat karty kredytowej oraz inne informacje dotycz膮ce p艂atno艣ci;
 • wiek;
 • dat臋 urodzenia;
 • p艂e膰;
 • informacje na temat zakupu produkt贸w oraz korzystania;
 • informacje dotycz膮ce gospodarstwa domowego;
 • informacje, opinie oraz tre艣ci zapewnione przez Ciebie na temat preferencji marketingowych;
 • tre艣ci wygenerowane przez u偶ytkownika, posty oraz inne komunikaty, jakie zamie艣cisz na naszych Stronach;
 • w ograniczonych przypadkach, informacje na temat cz艂onk贸w Twojej rodziny lub innych osobach, jakich nam udzielisz. W takich sytuacjach zak艂adamy, 偶e masz upowa偶nienie do udost臋pniania przekazanych nam Osobowych informacji na temat tych os贸b;
 • Wra偶liwe Informacje Osobowe, tj. informacje dotycz膮ce Twojego wizerunku, stanu zdrowia (w tym informacje zwi膮zane z u偶ywaniem produktu i historii medycznej), 偶ycia seksualnego (i zwi膮zanych z nim zachowa艅) oraz dane biometryczne zebrane podczas dobrowolnych bada艅 konsumenckim (np. rozpoznawanie wyrazu twarzy, cz臋sto艣膰 akcji serca i kondycji sk贸ry);
 • informacje demograficzne; lub
 • jakiekolwiek inne Informacje Osobowe, jakie zostan膮 nam przez Ciebie bezpo艣rednio przekazane w dobrowolny spos贸b.

Informacje Osobowe zbierane automatycznie

Po drugie, niekt贸re Informacje Osobowe mog膮 by膰 gromadzone automatycznie, kiedy odwiedzasz lub korzystasz z naszych Stron (oraz stron prowadzonych przez naszych zewn臋trznych dostawc贸w us艂ug dzia艂aj膮cych w naszym imieniu), tj. informacje gromadzone przez pliki cookie i inne technologie (np. narz臋dzia analityczne i znaczniki pikselowe) obecne na naszych stronach internetowych. Zapoznaj si臋 z tre艣ci膮 naszej Polityki Plik贸w Cookie, aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej, w jaki spos贸b wykorzystujemy pliki cookie oraz inne automatyczne narz臋dzia s艂u偶膮ce zbieraniu informacji.

Informacje Osobowe zbierane w ten spos贸b mog膮 obejmowa膰:

 • informacje o Twoim urz膮dzeniu (mobilnym) lub typie przegl膮darki;
 • informacje o sposobie korzystania z naszych stron internetowych, tj. szczeg贸艂owe informacje o przegl膮danych stronach internetowych, banerach i klikni臋tych odno艣nikach, itp .;
 • to, czy wys艂ane przez nas wiadomo艣ci elektroniczne zosta艂y otwarte;
 • strony odwiedzane przez Ciebie zanim znalaz艂e艣/-a艣 si臋 na jednej z naszych stron;
 • Tw贸j adres IP;
 • klikni臋te odno艣niki;
 • Twoj膮 nazw臋 u偶ytkownika, zdj臋cie profilowe, p艂e膰, sieci i inne informacje, kt贸re zdecydujesz si臋 udost臋pnia膰 podczas korzystania ze stron prowadzonych przez osoby trzecie (np., gdy u偶ywasz funkcji \"Lubi臋 to\" na Facebooku lub funkcji +1 w Google+);
 • Tw贸j adres MAC;
 • informacje, kt贸re udost臋pniasz za pomoc膮 narz臋dzi medi贸w spo艂eczno艣ciowych dost臋pnych na naszych stronach internetowych lub za pomoc膮 danych logowania do medi贸w spo艂eczno艣ciowych w celu uzyskania dost臋pu do niekt贸rych stron lub aplikacji produkt贸w RB; i
 • udost臋pniane przez Ciebie informacje na temat Twojej lokalizacji. W sytuacji, w kt贸rej wymaga tego od nas lokalne prawo, wykorzystamy te informacje tam, gdzie otrzymali艣my Twoj膮 zgod臋.

Informacje Osobowe uzyskiwane z innych 藕r贸de艂

Mo偶emy r贸wnie偶 zbiera膰 Twoje Informacje Osobowe z innych 藕r贸de艂. Inne 藕r贸d艂a mog膮 obejmowa膰:

 • naszych zaufanych partner贸w biznesowych;
 • strony spo艂eczno艣ciowe;
 • organizacje prowadz膮ce badania konsumenckie;
 • po艣rednik贸w zajmuj膮cych si臋 przesy艂aniem danych; oraz
 • pozosta艂ych cz艂onk贸w naszej grupy.

Informacje Osobowe zbierane w ten spos贸b mog膮 obejmowa膰 Twoje zainteresowania, jak np. hobby i zwierz臋ta, dane pochodz膮ce z bada艅 konsumenckich i marketingowych, zachowania zakupowe, publicznie obserwowane dane lub aktywno艣ci, jak blogi, nagrania wideo, posty internetowe lub tre艣ci wygenerowane przez u偶ytkownika.

4. Do jakich cel贸w mo偶emy wykorzystywa膰 Twoje informacje Osobowe

Mo偶emy wykorzystywa膰 Twoje Informacje Osobowe do realizacji naszych cel贸w biznesowych:

 • obs艂ugi i zarz膮dzania Twoimi zakupami, np. w celu komunikowania si臋 z Tob膮 w sprawie zakupu, przetwarzania p艂atno艣ci, dostarczania zakupionych produkt贸w i us艂ug oraz oferowania niezb臋dnej obs艂ugi klienta;
 • umo偶liwienia Ci udzia艂u w promocjach, konkursach, ankietach i badaniach;
 • umo偶liwienia Ci dzielenia si臋 informacjami i pomys艂ami na naszych stronach spo艂eczno艣ciowych, forach, blogach i innych kana艂ach komunikacyjnych, udzia艂u w dzieleniu si臋 informacjami za po艣rednictwem portali spo艂eczno艣ciowych i wysy艂ania wiadomo艣ci do znajomych przez nasze strony lub strony internetowych naszych zaufanych partner贸w biznesowych;
 • lepszego zrozumienia Twoich potrzeb, aby dostarcza膰 Ci bardziej istotne informacje, analizowa膰 i ocenia膰 nasze dzia艂ania korporacyjne, testowa膰, opracowywa膰 i ocenia膰 nowe produkty i udoskonala膰 nasze istniej膮ce produkty oraz us艂ugi, przeprowadza膰 badania rynkowe i audyty, identyfikowa膰 trendy u偶ytkownik贸w, a tak偶e bada膰 stopie艅 skuteczno艣ci naszych kampanii marketingowych oraz stopie艅 zadowolenia naszych klient贸w;
 • informowania Ci臋 o naszych produktach i us艂ugach oraz wysy艂anie materia艂贸w promocyjnych (tj. og艂osze艅 dotycz膮ce nowych produkt贸w, promocji, program贸w oszcz臋dno艣ciowych, organizowanych wsp贸lnie promocji i innych program贸w) dotycz膮cych naszych marek i tych b臋d膮cych w艂asno艣ci膮 naszych starannie wybranych zaufanych partner贸w biznesowych, pod warunkiem, gdy jest to wymagane przez lokalne prawo, 偶e wyrazisz zgod臋 na otrzymywanie takich informacji marketingowych;
 • zarz膮dzania naszymi Stronami oraz dostosowania do艣wiadcze艅 i tre艣ci dost臋pnych na naszych Stronach do Twoich aktywno艣ci wykonywanych tam wcze艣niej w celu spersonalizowania Twoich do艣wiadcze艅 podczas odwiedzania naszych Stron;
 • odpowiadania na Twoje pro艣by i zapytania;
 • zajmowania si臋 wszelkimi zdarzeniami niepo偶膮danymi dotycz膮cymi naszych produkt贸w, o kt贸rych byli艣my przez Ciebie informowani;
 • administrowania prowadzeniem og贸lnej dokumentacji; i
 • spe艂niania wymaga艅 prawnych i regulacyjnych.

Twoje lokalne prawo mo偶e wymaga膰 od nas wyszczeg贸lnienia w niniejszej Polityce Prywatno艣ci podstaw prawnych, na kt贸rych opieramy si臋 w celu przetwarzania Twoich Informacji Osobowych. W takich przypadkach wykorzystywanie przez nas Twoich Informacji Osobowych jest dozwolone przez prawo, poniewa偶:

 • jest to konieczne dla naszych uzasadnionych interes贸w w zakresie skutecznego dostarczania Ci informacji, us艂ug i produkt贸w oraz skutecznego i zgodnego z prawem funkcjonowania naszej sp贸艂ki (pod warunkiem, 偶e takie interesy nie s膮 wa偶niejsze od Twoich praw);
 • jest to konieczne dla podj臋cia krok贸w w celu zawarcia z Tob膮 umowy dotycz膮cej zakupionych produkt贸w lub wype艂nienia naszych zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z takiej umowy;
 • jest to niezb臋dne dla spe艂nienia wszelkich zobowi膮za艅 prawnych lub regulacyjnych, kt贸rym podlegamy; i
 • w ograniczonych przypadkach i je偶eli jest to wymagane na mocy lokalnych przepis贸w prawa, zosta艂a przez Ciebie wyra偶ona zgoda na przetwarzanie Twoich Informacji Osobowych, np. podczas wyra偶ania zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, lub przetwarzanie, za Twoj膮 wyra藕n膮 zgod膮 w przypadku Wra偶liwych Informacji Osobowych, tj. informacje o stanie zdrowia.

Mo偶emy prowadzi膰 anonimowy rejestr danych, wykorzystuj膮c w tym celu Twoje Informacje Osobowe poprzez wykluczenie informacji (tj. imi臋 i nazwisko), kt贸re umo偶liwiaj膮 identyfikacj臋 Twojej osoby. Wykorzystujemy te anonimowe dane do analizy naszych produkt贸w i us艂ug. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania takich anonimowych danych w dowolnym celu i ujawniania anonimowych danych osobom trzecim, w tym, ale nie ograniczaj膮c si臋 do, naszym partnerom badawczym, wed艂ug naszego wy艂膮cznego uznania.

5. Komu mo偶emy udost臋pni膰 Twoje informacje Osobowe

Udost臋pnianie informacji wewn膮trz grupy

Twoje Informacje Osobowe mog膮 by膰 przekazywane r贸偶nym sp贸艂komi markom wchodz膮cym w sk艂ad naszej grupy, w celach okre艣lonych w niniejszej Polityce Prywatno艣ci. Jak wspomniano powy偶ej, niniejsza Polityka Prywatno艣ci dotyczy wykorzystywania Twoich Informacji Osobowych przez te sp贸艂ki i marki.

Osoby trzecie zapewniaj膮ce us艂ugi

Mo偶emy udost臋pnia膰 Twoje Informacje Osobowe zaufanym zewn臋trznym dostawcom us艂ug, kt贸rzy pracuj膮 w naszym imieniu, np. agencjom marketingowym, podmiotom badaj膮cym rynek, partnerom zajmuj膮cym si臋 e-commerce, oprogramowaniem, hostingiem danych i innym dostawcom us艂ug IT, sprzedawcom oferuj膮cym produkty RB, centrom obs艂ugi telefonicznej, podmiotom przetwarzaj膮cym p艂atno艣ci itp. Us艂ugodawcy zewn臋trzni nie mog膮 wykorzystywa膰 Twoich Informacji Osobowych do cel贸w innych ni偶 艣wiadczenie us艂ug zleconych przez nas lub w inny spos贸b zgodnie z naszymi instrukcjami.

Inne zaufane osoby trzecie

Mo偶emy tak偶e udost臋pnia膰 Twoje Informacje Osobowe innym zaufanym osobom trzecim, tj. nasi partnerzy biznesowi, reklamodawcy (je偶eli jeste艣my do tego upowa偶nieni, aby艣my mogli zaoferowa膰 Ci stosowne tre艣ci, w tym bardziej odpowiednie reklamy produkt贸w i us艂ug. kt贸re mog膮 Ci臋 zainteresowa膰. Te osoby trzecie mog膮 ustawia膰 i uzyskiwa膰 dost臋p do swoich w艂asnych plik贸w cookie, sygna艂贸w nawigacyjnych i podobnych technologii 艣ledzenia w Twoim urz膮dzeniu, aby dostarcza膰 dostosowane tre艣ci i reklamy, kiedy odwiedzasz strony internetowe RB.

Nasze witryny i/lub aplikacje mog膮 r贸wnie偶 umo偶liwia膰 logowanie si臋 za po艣rednictwem sieci spo艂eczno艣ciowej lub kont oferowanych przez inne podmioty. Przyk艂adem logowania zewn臋trznego jest \"Zaloguj si臋 przez Facebooka\". Logowanie si臋 do jednej z naszych stron za po艣rednictwem sieci spo艂eczno艣ciowej lub konta oferowanego przez inne podmioty mo偶e pozwoli膰 nam na zebranie informacji z tej sieci spo艂eczno艣ciowej lub stron zewn臋trznych, do kt贸rych zapewniasz nam dost臋p. Funkcja logowania mo偶e r贸wnie偶 przekazywa膰 informacje do sieci spo艂eczno艣ciowej lub stron zewn臋trznych, tj. Twoja nazwa u偶ytkownika i has艂o, w celu uwierzytelnienia Twojej osoby. Sie膰 spo艂eczno艣ciowa lub strony zewn臋trzne mog膮 r贸wnie偶 automatycznie zbiera膰 informacje, tj. adres IP, informacje na temat Twojej przegl膮darki i urz膮dzenia, a tak偶e adres strony, jak膮 odwiedzasz w naszej witrynie. Funkcja logowania mo偶e r贸wnie偶 umieszcza膰 i odczytywa膰 pliki cookie stron zewn臋trznych, kt贸re mog膮 zawiera膰 unikatowy identyfikator, jaki przypisuj膮 Ci sie膰 spo艂eczno艣ciowa lub strony zewn臋trzne. Funkcjonalno艣膰 oraz korzystanie z logowania s膮 regulowane przez Polityk臋 Prywatno艣ci i Warunki Korzystania umieszczone przez stron臋, kt贸ra zapewnia艂a funkcjonalno艣膰 logowania, a nie niniejsz膮 Polityk臋 Prywatno艣ci.

Zakup firmy

Je偶eli inny podmiot dokona zakupu (cz臋艣ci) naszej firmy, sp贸艂ek lub naszych aktyw贸w, mo偶e ona przej膮膰 ca艂o艣膰 lub cz臋艣膰 zgromadzonych przez nas Informacji Osobowych, a tak偶e prawa i obowi膮zki odnosz膮ce si臋 do Twoich Informacji Osobowych, zgodnie z niniejsz膮 Polityk膮 Prywatno艣ci. W ma艂o prawdopodobnym przypadku niewyp艂acalno艣ci, bankructwa lub wprowadzenia zarz膮du komisarycznego, Twoje Informacje Osobowe mog膮 zosta膰 przekazane, zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem, jako cz臋艣膰 maj膮tku sp贸艂ki.

Wymagane ujawnienie informacji

Mo偶emy ujawni膰 Twoje Informacje Osobowe, je偶eli wierzymy, dzia艂aj膮c w dobrej wierze, 偶e takie ujawnienie informacji jest konieczne lub rozwa偶ne w 艣wietle naszych zobowi膮za艅 wynikaj膮cych z obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa:

路 W zwi膮zku z tocz膮cym si臋 dochodzeniem, 艣ledztwem, czy te偶 innym post臋powaniem prawnym,

 • W celu zapewnienia przestrzeganie odpowiednich przepis贸w lub udzielenia odpowiedzi organom lub ustosunkowania si臋 do nakaz贸w s膮dowych, wezwa艅 lub nakaz贸w wydanych w stosunku do nas;
 • w celu ochrony lub obrony naszych praw; lub
 • w celu zbadania lub pomocy w zapobieganiu naruszeniom lub potencjalnemu naruszeniu prawa, niniejszej Polityki prywatno艣ci lub wszelkich obowi膮zuj膮cych Warunk贸w Korzystania.

6. W jaki spos贸b chronimy Twoje informacje Osobowe

Cenimy zaufanie, jakim nas obdarzasz.

Wdro偶yli艣my odpowiednie procesy bezpiecze艅stwa oraz 艣rodki techniczne i organizacyjnych w celu ochrony Twoich Informacji Osobowych przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utrat膮, zmian膮, nieuprawnionym ujawnieniem lub udost臋pnieniem oraz przed wszelkimi innymi formami przetwarzania, kt贸re s膮 niezgodne z prawem.

Podczas zbierania lub przekazywania Wra偶liwych Informacji Osobowych korzystamy z wielu dodatkowych technologii i procedur bezpiecze艅stwa, aby chroni膰 te informacje.

Przekazywane przez Ciebie Informacje Osobowe s膮 przechowywane w systemach komputerowych znajduj膮cych si臋 w kontrolowanych obiektach, do jakich dost臋p ma tylko ograniczona liczba os贸b, kt贸re musz膮 je zna膰, aby m贸c wykonywa膰 swoje zadania i realizowa膰 wszelkie wymagane przez Ciebie us艂ugi.

Kiedy przetwarzamy wysoce poufne informacje (tj. numery kart kredytowych), korzystaj膮c z Internetu, chronimy je za pomoc膮 szyfrowania.

7. Twoje preferencje dotycz膮ce marketingu bezpo艣redniego

Mo偶emy od czasu do czasu wysy艂a膰 Ci bezp艂atne newslettery, ankiety, oferty oraz inne materia艂y promocyjne dotycz膮ce naszych produkt贸w i us艂ug, kt贸re naszym zdaniem mog膮 by膰 dla Ciebie przydatne, je偶eli wyrazi艂e艣/-a艣 zgod臋 na otrzymywanie takich wiadomo艣ci za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub jakiegokolwiek innego kana艂u elektronicznego (je艣li taka zgoda jest wymagana zgodnie z lokalnym prawem).

Je艣li nie chcesz ju偶 otrzymywa膰 takiej korespondencji, zawsze masz mo偶liwo艣膰 \"zrezygnowania\", post臋puj膮c zgodnie z instrukcjami dotycz膮cymi anulowania subskrypcji zamieszczonymi w ka偶dej z naszych wiadomo艣ci elektronicznych wysy艂anych w ramach bezpo艣redniego marketingu lub kontaktuj膮c si臋 z nami bezpo艣rednio (informacje kontaktowe znajduj膮 si臋 w cz臋艣ci \"W jaki spos贸b mo偶esz si臋 z nami skontaktowa膰鈥 poni偶ej).

Je偶eli dopuszczaj膮 to obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, mo偶emy wysy艂a膰 Ci wiadomo艣ci serwisowe informuj膮ce o wszelkich aktualizacje naszej Polityki Prywatno艣ci (nawet, je艣li nie chcesz ju偶 otrzymywa膰 od nas wiadomo艣ci marketingowych).

8. Twoje prawa

W zale偶no艣ci od Twojej lokalizacji mo偶esz mie膰 r贸偶ne prawa w odniesieniu do swoich Informacji Osobowych. W szczeg贸lno艣ci mo偶esz mie膰 prawo:

 • za偶膮da膰 kopii swoich Informacji Osobowych, w posiadaniu kt贸rych si臋 znajdujemy;
 • poprosi膰 o zaktualizowanie posiadanych przez nas Informacji Osobowych lub sprostowa膰 wszelkie Informacje Osobowe, kt贸re Twoim zdaniem s膮 nieprawid艂owe lub niekompletne;
 • poprosi膰 o usuni臋cie Informacji Osobowych, kt贸re przechowujemy na Tw贸j temat, lub ograniczy膰 spos贸b, w jaki wykorzystujemy Twoje Informacje Osobowe (\"prawo do bycia zapomnianym\");
 • wycofa膰 zgod臋 na przetwarzanie Twoich Informacji Osobowych (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa si臋 na podstawie wyra偶onej zgody);
 • sprzeciwi膰 si臋 przetwarzaniu Twoich Informacji Osobowych (w tym w celach zwi膮zanych z prowadzeniem marketingu bezpo艣redniego i bazuj膮cego na nim profilowania); lub
 • za偶膮da膰 przes艂ania Informacji Osobowych do siebie lub innego administratora danych (prawo do 鈥瀙rzenoszenia danych鈥).

Ponadto, w okre艣lonych przypadkach, mo偶emy przetwarza膰 Twoje Informacje Osobowe poprzez zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Mo偶e to obejmowa膰 segmentowanie i dostosowywanie danych, aby umo偶liwi膰 dopasowanie naszej komunikacji i produkt贸w do Twoich potrzeb. W przypadku, gdy Twoje Informacje Osobowe b臋d膮 przetwarzane poprzez automatyczne podejmowanie decyzji, poinformujemy Ci臋 o zastosowanej logice, a tak偶e o znaczeniu oraz przewidywaniu konsekwencji takiego przetwarzania dla Ciebie.

W zale偶no艣ci od Twojej lokalizacji mo偶esz poprosi膰 o wykluczenie Ci臋 z procesu automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Je艣li chcesz skorzysta膰 z tych praw lub zrozumie膰, czy odnosz膮 si臋 one do Ciebie, kliknij tutaj, aby wype艂ni膰 i przes艂a膰 formularz wniosku online. Mo偶esz tak偶e skontaktowa膰 si臋 z nami, korzystaj膮c z danych kontaktowych zamieszczonych w cz臋艣ci \"W jaki spos贸b mo偶esz si臋 z nami skontaktowa膰鈥 poni偶ej.

9. Skargi i za偶alenia

Je艣li nie satysfakcjonuje Ci臋 spos贸b, w jaki potraktowali艣my Twoje Informacje Osobowe lub zapytania dotycz膮ce prywatno艣ci, lub skierowane do nas pro艣by, masz prawo z艂o偶y膰 skarg臋 do lokalnego organu reguluj膮cego kwestie zwi膮zane z ochron膮 danych.

10. Jak d艂ugo b臋dziemy przechowywa膰 Twoje informacje Osobowe

Przechowujemy Twoje Informacje Osobowe tak d艂ugo, jak d艂ugo jest to konieczne z punktu widzenia realizacji cel贸w okre艣lonych w niniejszej Polityce Prywatno艣ci lub w celu spe艂nienia odnosz膮cych si臋 do nas wymog贸w prawnych, lub regulacyjnych.

Kiedy Twoje Informacje Osobowe s膮 przetwarzane:

搂 w celu wykonania postanowie艅 zawartych w zawartej z nami umowie, przechowujemy Twoje Informacje Osobowe przez okres 7 lat od czasu zako艅czenia realizacji zam贸wienia;

搂 w celu spe艂nienia wymaga艅 prawnych i regulacyjnych przechowujemy Twoje Informacje Osobowe zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa; i

搂 We wszystkich innych przypadkach przetwarzamy Twoje Informacje Osobowe, w zale偶no艣ci od ich rodzaju, przez okres maksymalnie 2 lat od daty ostatniej interakcji z Tob膮.

11. Dzieci

Wi臋kszo艣膰 naszych Stron nie jest skierowana do dzieci i prosimy, aby dzieci w wieku poni偶ej 16 lat nie przekazywa艂y Informacji Osobowych za po艣rednictwem naszych Stron.

Je偶eli jeste艣 rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka poni偶ej 16 roku 偶ycia, kt贸re zarejestrowa艂o si臋 na jednej z naszych Stron, lub je艣li uwa偶asz, 偶e w inny spos贸b przekaza艂o nam Informacje Osobowe, skontaktuj si臋 z nami, korzystaj膮c z danych podanych w cz臋艣ci \"W jaki spos贸b mo偶esz si臋 z nami skontaktowa膰鈥 poni偶ej, aby usun膮膰 takie informacje. Informacje dobrowolnie dostarczane przez dzieci za po艣rednictwem wiadomo艣ci elektronicznych, for贸w dyskusyjnych, czat贸w, itp., mog膮 by膰 wykorzystywane przez inne podmioty do generowania niechcianych wiadomo艣ci elektronicznych. Zach臋camy rodzic贸w i opiekun贸w prawnych do informowania dzieci o tym, jak korzysta膰 z Internetu w bezpieczny i odpowiedzialny spos贸b.

W zale偶no艣ci od Twojej lokalizacji i obowi膮zuj膮cych przepisach prawa lokalnego, mo偶emy zbiera膰 informacje na temat Twoich dzieci w celu przekazywania Ci stosownych informacji o naszych produktach i us艂ugach.

12. Przekazanie informacji do innych kraj贸w

Twoje Informacje Osobowe mog膮 by膰 przeniesione lub przetwarzane w innych krajach, w kt贸rych przepisy reguluj膮ce kwestie przetwarzania Informacji Osobowych mog膮 by膰 mniej rygorystyczne ni偶 przepisy obowi膮zuj膮ce w Twoim kraju zamieszkania (z uwzgl臋dnieniem jurysdykcji poza Europejskim Obszarem Gospodarczym).

W takich przypadkach, je艣li wymagaj膮 tego lokalne przepisy prawa, zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich Informacji Osobowych. W zale偶no艣ci od lokalizacji Podmiotu RB eksportuj膮cego stosowne Informacje Osobowe, w艂a艣ciwym zabezpieczeniem mo偶e by膰 umowa o przekazanie danych zawarta z ich odbiorc膮, bazuj膮ca na standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisj臋 Europejsk膮. Tam, gdzie jest to wymagane z punktu widzenia obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa, dalsze szczeg贸艂y dotycz膮ce przedmiotowego przekazania informacji oraz kopie takich um贸w s膮 dost臋pne u nas na 偶膮danie.

W zakresie wymaganym i obowi膮zuj膮cym na mocy przepis贸w prawa, wyra藕nie zgadzasz si臋 na przesy艂anie i wykorzystywanie swoich Informacji Osobowych w taki spos贸b.

13. W jaki spos贸b mo偶esz si臋 z nami skontaktowa膰

Czekamy na Twoj膮 opini臋. Je偶eli masz jakiekolwiek uwagi, pytania lub skargi dotycz膮ce niniejszej Polityki Prywatno艣ci lub sposobu przetwarzania Twoich Informacji Osobowych, lub chcesz skorzysta膰 z przys艂uguj膮cych Ci praw, jakie zosta艂y wyszczeg贸lnione w cz臋艣ci 鈥濼woje prawa鈥 powy偶ej i maja zastosowanie w Twoim miejscu zamieszkania, mo偶esz skontaktowa膰 si臋 z nami po艣rednictwem poczty elektronicznej wys艂anej na adres PrivacyOffice@rb.com, adresuj膮c korespondencj臋 do Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych w grupie RB.

Mo偶esz tak偶e skontaktowa膰 si臋 z nami listownie, pisz膮c na adres:

Att: Group Data Protection Officer

RB Global Privacy Office

Turner House

103-105 Bath Road

Slough, SL1 3UH

Wielka Brytania

14. Zmiany wprowadzone do Polityki Prywatno艣ci

Niniejsza Polityka Prywatno艣ci zosta艂a po raz ostatni zmieniona 16 czerwca 2021 r. Dokument ten stanowi form臋 zawiadomienia, a nie umow臋 miedzy nami. Mo偶emy od czasu do czasu modyfikowa膰 lub zmienia膰 jego tre艣膰. Kiedy wprowadzamy zmiany w niniejszej Polityce Prywatno艣ci, zaktualizujemy dat臋 rewizji widoczn膮 w g贸rnej cz臋艣ci niniejszej Polityki Prywatno艣ci. Je偶eli zmiany s膮 znaczne, podejmiemy odpowiednie kroki, aby Ci臋 o nich powiadomi膰. Zmodyfikowana lub zmieniona Polityka Prywatno艣ci wchodzi w 偶ycie z dat膮 rewizji. Pami臋taj, aby zawsze upewni膰 si臋, czy masz przed sob膮 najnowsz膮 wersj臋 Polityki Prywatno艣ci.
Polityka Cookie

(Znaczenie dla zdrowia i higieny)

Zasady dotycz膮ce plik贸w cookie

www.durex.pl

My, jako firma z grupy Reckitt Benckiser obs艂uguj膮cej niniejsz膮 Witryn臋, wykorzystujemy pliki cookie i inne podobne technologie do zbierania okre艣lonych informacji o odwiedzaj膮cych. W niniejszych zasadach dotycz膮cych plik贸w cookie wyja艣niono, w jaki spos贸b my i osoby trzecie wykorzystujemy pliki cookie podczas przegl膮dania naszej witryny internetowej, aplikacji mobilnej lub podobnych urz膮dze艅, w tym wszelkich podstron, sklepu internetowego lub innych funkcji (og贸lnie nazywanych w niniejszych zasadach 鈥濿itryn膮鈥).

Jeste艣my r贸wnie偶 obecni na stronach marki w mediach spo艂eczno艣ciowych takich jak Facebook, Instagram i Twitter. Poniewa偶 nie mamy 偶adnej kontroli nad sposobem dzia艂ania tych platform spo艂eczno艣ciowych, zalecamy odwiedzenie ich witryn internetowych dla zapoznania si臋 z ich zasadami ochrony prywatno艣ci oraz mechanizmami kontroli prywatno艣ci i marketingu dost臋pnymi dla ich u偶ytkownik贸w.

W przypadku, gdy w naszej Witrynie wykorzystujemy pliki cookie os贸b trzecich z platform spo艂eczno艣ciowych lub innych os贸b trzecich dla cel贸w biznesowych, wyja艣niamy ich u偶ycie w niniejszych zasadach dotycz膮cych plik贸w cookie.

Pliki cookie u偶ywane w niniejszej Witrynie mo偶na kontrolowa膰 za po艣rednictwem naszego portalu Cookie Consent Portal lub poprzez dostosowanie ustawie艅 przegl膮darki. Kliknij nag艂贸wek 鈥濲ak kontrolowa膰 pliki cookie?鈥 poni偶ej, aby uzyska膰 wi臋cej informacji.

Sekcje

Czym s膮 pliki cookie?

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

Jak kontrolowa膰 pliki cookie?

Jak d艂ugo s膮 aktywne pliki cookie?

Zmiany w korzystaniu przez nas z plik贸w cookie

Jak si臋 z nami skontaktowa膰?

Czym s膮 pliki cookie?

Podobnie jak w wi臋kszo艣ci odwiedzanych witryn internetowych, r贸wnie偶 w naszej Witrynie u偶ywane s膮 pliki cookie i inne podobne technologie opisane poni偶ej (og贸lnie nazywane w niniejszych zasadach 鈥瀙likami cookie鈥) w celach opisanych w sekcji zatytu艂owanej 鈥濲ak wykorzystujemy pliki cookie?鈥.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki tekstowe osadzone na stronie internetowej, zawieraj膮ce niewielkie ilo艣ci informacji, kt贸re s膮 pobierane na urz膮dzenie u偶ytkownika podczas odwiedzania witryny lub osadzane na stronie internetowej. Pliki cookie mog膮 by膰 nast臋pnie wysy艂ane z powrotem do Witryny, z kt贸rej pochodz膮, przy ka偶dej kolejnej wizycie, lub do innej Witryny, kt贸ra rozpoznaje te pliki cookie. Pliki cookie s膮 przydatne, poniewa偶 pozwalaj膮 Witrynie na rozpoznanie urz膮dzenia u偶ytkownika oraz zapami臋tanie jego dzia艂a艅 i preferencji (takich jak dane logowania, j臋zyk, rozmiar czcionki i inne preferencje dotycz膮ce wy艣wietlania) przez pewien okres czasu.

Tam, gdzie to mo偶liwe, wprowadza si臋 艣rodki bezpiecze艅stwa, aby zapobiec nieupowa偶nionemu dost臋powi do naszych plik贸w cookie i podobnych technologii. Unikatowy identyfikator gwarantuje, 偶e tylko my i/lub nasi autoryzowani us艂ugodawcy mamy dost臋p do danych z plik贸w cookie.

Znaczniki nawigacyjne w sieci internetowej

Znaczniki nawigacyjne w sieci internetowej (znane r贸wnie偶 jako tagi internetowe, tagi pikselowe i czyste GIF-y) to zazwyczaj przezroczyste obrazy graficzne umieszczane w witrynie lub w wiadomo艣ci e-mail. U偶ywamy znacznik贸w nawigacyjnych w po艂膮czeniu z plikami cookie, aby dowiedzie膰 si臋 o interakcjach naszych odwiedzaj膮cych, rejestrowa膰 ruch os贸b odwiedzaj膮cych w obr臋bie naszej Witryny, tworzy膰 kategorie segment贸w i wzorce zachowa艅 lub wy艣wietla膰 ukierunkowane reklamy. My (lub dzia艂aj膮ce w naszym imieniu osoby trzecie) u偶ywamy znacznik贸w nawigacyjnych w celu uzyskania takich informacji jak adres IP komputera pobieraj膮cego stron臋, na kt贸rej pojawia si臋 znacznik nawigacyjny; adres URL strony, na kt贸rej pojawia si臋 znacznik nawigacyjny; czas wy艣wietlenia strony zawieraj膮cej znacznik nawigacyjny oraz typ przegl膮darki u偶ytej do wy艣wietlenia strony.

Adresy IP i adresy URL

Adres IP jest unikatowym identyfikatorem u偶ywanym przez niekt贸re urz膮dzenia elektroniczne do identyfikacji i komunikowania si臋 z innymi urz膮dzeniami w Internecie. Gdy u偶ytkownik odwiedza nasz膮 Witryn臋, my (lub dzia艂aj膮ce w naszym imieniu osoby trzecie) mo偶emy wy艣wietli膰 adres IP urz膮dzenia, kt贸re stosuje u偶ytkownik do 艂膮czenia si臋 z Internetem za pomoc膮 znacznika nawigacyjnego.

My (lub dzia艂aj膮ce w naszym imieniu osoby trzecie) u偶ywamy jedynie zredagowanej cz臋艣ci adresu IP w celu okre艣lenia szerszej fizycznej lokalizacji urz膮dzenia, tak aby nie mo偶na by艂o zidentyfikowa膰 dok艂adnej lokalizacji u偶ytkownika. Dzi臋ki temu dowiadujemy si臋, z jakich region贸w geograficznych (tj. miasta, prowincji, kraju, np. Slough, Zjednoczone Kr贸lestwo) pochodz膮 odwiedzaj膮cy nasz膮 Witryn臋. Pozwala nam to zmieni膰 spos贸b, w jaki nasza Witryna jest wy艣wietlana, usprawni膰 poruszanie si臋 po niej lub dostosowa膰 nasze tre艣ci marketingowe. Je艣li chcemy zebra膰 dok艂adne dane lokalizacji dla cel贸w reklamowych, zwracamy si臋 bezpo艣rednio do naszych u偶ytkownik贸w z pro艣b膮 o wyra偶enie zgody.

Adres URL (ujednolicony format adresowania zasob贸w) to unikatowy identyfikator lub adres ka偶dego zasobu w Internecie. Jego najbardziej powszechna funkcja to adres strony internetowej. Wykorzystujemy te informacje, aby sprawdzi膰, kt贸re witryny i strony s膮 odwiedzane oraz pozna膰 spos贸b poruszania si臋 odwiedzaj膮cych po naszej Witrynie.

Identyfikatory urz膮dze艅

Identyfikatory urz膮dze艅 to unikalne numery przypisane do smartfonu lub podobnego urz膮dzenia przeno艣nego, z kt贸rego mo偶na uzyska膰 dost臋p do Internetu. U偶ywamy identyfikator贸w urz膮dze艅 do tych samych cel贸w, do kt贸rych u偶ywamy plik贸w cookie, jak opisano w niniejszych zasadach.

Tworzenie wirtualnych odcisk贸w urz膮dzenia

Tworzenie odcisk贸w cyfrowych urz膮dzenia to spos贸b na po艂膮czenie pewnych atrybut贸w urz膮dzenia, np. systemu operacyjnego, typu i wersji u偶ywanej przegl膮darki, ustawie艅 j臋zyka, adres贸w IP itp., kt贸re s膮 u偶ywane razem w celu identyfikacji unikatowych urz膮dze艅. W zakresie, w jakim wykorzystywane jest tworzenie wirtualnych odcisk贸w urz膮dze艅, u偶ywamy go do tych samych cel贸w, co plik贸w cookie.

Jak wykorzystujemy pliki cookie?

W naszej Witrynie u偶ywamy r贸偶nych rodzaj贸w plik贸w cookie do r贸偶nych cel贸w okre艣lonych poni偶ej.

Niekt贸re z tych plik贸w cookie s膮 umieszczane przez nas, a inne przez osoby trzecie (np. platformy spo艂eczno艣ciowe, dostawc贸w us艂ug reklamowych i analitycznych itp.).

Wi臋cej informacji na temat poszczeg贸lnych u偶ywanych plik贸w cookie oraz os贸b trzecich, kt贸re umieszczaj膮 pliki cookie w niniejszej Witrynie, mo偶na znale藕膰 w przegl膮darce internetowej, a tak偶e w portalu Cookie Consent Portal.

Wymagane pliki cookie 鈥 Te pliki cookie s膮 wymagane do dzia艂ania naszej Witryny, aby udost臋pni膰 podstawowe funkcje Witryny, zagwarantowa膰 bezpiecze艅stwo Witryny i umo偶liwi膰 nam zarz膮dzanie sieci膮. Czasami s膮 one okre艣lane jako 鈥瀊ezwzgl臋dnie konieczne鈥 lub 鈥瀗iezb臋dne鈥 pliki cookie. Bez tych plik贸w cookie Witryna nie mo偶e dzia艂a膰 prawid艂owo. Obejmuj膮 one na przyk艂ad pliki cookie, kt贸re pozwalaj膮 nam zapami臋ta膰 preferencje dotycz膮ce zgody na pliki cookie i zbilansowa膰 obci膮偶enie sieci, umo偶liwiaj膮 zalogowanie si臋 do bezpiecznych obszar贸w naszej Witryny i dost臋p do kont u偶ytkownik贸w lub formularzy online, korzystanie z koszyka zakup贸w, korzystanie z us艂ug rozlicze艅 elektronicznych i pobieranie kupon贸w rabatowych.

Funkcjonalne i analityczne pliki cookie 鈥 Te pliki cookie maj膮 charakter funkcjonalny lub analityczny.

S膮 one wykorzystywane do udoskonalenia funkcjonalno艣ci, poprawy i personalizacji przegl膮dania stron oraz do analizy ruchu w Witrynie i jej u偶ytkowania.

Analityczne pliki cookie pozwalaj膮 nam rozpoznawa膰 i zlicza膰 odwiedzaj膮cych oraz ustali膰, jak odwiedzaj膮cy poruszaj膮 si臋 po naszej Witrynie. Pomagaj膮 nam one zrozumie膰 i zmierzy膰, w jaki spos贸b u偶ytkownik wchodzi w interakcj臋 z nasz膮 Witryn膮, pozwalaj膮 nam gromadzi膰 statystyki dotycz膮ce os贸b odwiedzaj膮cych nasz膮 Witryn臋, aby lepiej je zrozumie膰 i poprawi膰 spos贸b dzia艂ania Witryny, np. u艂atwiaj膮c u偶ytkownikom odnalezienie tego, czego szukaj膮. Analityczne pliki cookie pozwalaj膮 nam r贸wnie偶 na testowanie nowych tre艣ci, funkcji i interakcji w Witrynie, dzi臋ki czemu mo偶emy poprawi膰 jej wygl膮d i obs艂ug臋 dla wszystkich u偶ytkownik贸w.

Funkcjonalne pliki cookie s膮 wykorzystywane do usprawnienia dzia艂ania funkcji dost臋pnych dla u偶ytkownika w naszej Witrynie. Przyk艂ady obejmuj膮 pomoc w ulepszaniu i dostosowywaniu 艣rodowiska u偶ytkownika, testowaniu i prezentowaniu najlepszego wygl膮du, uk艂adu i zawarto艣ci Witryny oraz zapami臋tywaniu wybor贸w dokonywanych mi臋dzy sesjami. Pozwala nam to ulepsza膰 i personalizowa膰 nasz膮 zawarto艣膰, wita膰 si臋 z u偶ytkownikiem po imieniu i zapami臋tywa膰 jego preferencje (np. wyb贸r j臋zyka lub regionu).

Ponadto, aby umo偶liwi膰 dzia艂anie niekt贸rych funkcji wbudowanych w Witryn臋, niezb臋dne s膮 pewne pliki cookie os贸b trzecich. Te pliki cookie s膮 usuwane przez umieszczane przez osoby trzecie tylko wtedy, gdy u偶ytkownik korzysta z okre艣lonych funkcji w Witrynie. Je偶eli w kraju u偶ytkownika jest wymagane wyra偶enie zgody, we wszystkich stosownych miejscach w naszej Witrynie u偶ytkownik zostanie poinformowany, 偶e pliki cookie zostan膮 umieszczone na jego urz膮dzeniu przez odpowiedni膮 osob臋 trzeci膮, oraz 偶e klikaj膮c dan膮 funkcj臋, wyra偶a zgod臋 na umieszczenie plik贸w cookie przez t臋 osob臋 trzeci膮. Je艣li u偶ytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, mo偶e nie by膰 w stanie korzysta膰 z danej funkcji. Te pliki cookie nie mog膮 by膰 zarz膮dzane przez nasz portal Cookie Consent Portal, jednak mo偶na je wy艂膮czy膰 i usun膮膰 za pomoc膮 ustawie艅 przegl膮darki, jak wyja艣niono poni偶ej.

Przyk艂ady takiego u偶ycia z plik贸w cookie obejmuj膮 korzystanie w naszej Witrynie z portalu YouTube do wy艣wietlania film贸w; portal YouTube umieszcza pliki cookie na urz膮dzeniu u偶ytkownika po klikni臋ciu przez niego filmu YouTube w celu odtwarzania. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e w przypadku odtwarzania film贸w YouTube w naszej Witrynie promujemy korzystanie z 鈥瀟rybu rozszerzonej prywatno艣ci鈥, aby uniemo偶liwi膰 umieszczanie plik贸w cookie 艣ledz膮cych zachowanie u偶ytkownik贸w w celu zbierania przez portal YouTube informacji o plikach cookie, za pomoc膮 kt贸rych mo偶na zidentyfikowa膰 u偶ytkownika.

Podobnie nasza witryna mo偶e zawiera膰 okre艣lone funkcje udost臋pniania tre艣ci w mediach spo艂eczno艣ciowych takie jak przycisk 鈥濴ubi臋 to鈥 portalu Facebook, przycisk 鈥濼weetuj鈥 portalu Twitter lub przycisk 鈥濽dost臋pnij鈥 portalu LinkedIn, aby umo偶liwi膰 udost臋pnianie stron w mediach spo艂eczno艣ciowych, zamieszczanie komentarzy itp. Te funkcje mog膮 gromadzi膰 informacje o adresie IP u偶ytkownika oraz stronach, kt贸re odwiedza on w naszej Witrynie, a tak偶e umieszcza膰 pliki cookie lub wykorzystywa膰 podobne technologie w celu zagwarantowania prawid艂owego dzia艂ania funkcji. Te osoby trzecie mog膮 umieszcza膰 pliki cookie tylko wtedy, gdy u偶ytkownik korzysta z odpowiednich funkcji w Witrynie. Nie mamy 偶adnej kontroli nad sposobem, w jaki te media spo艂eczno艣ciowe gromadz膮 i wykorzystuj膮 dane osobowe u偶ytkownika, a ich wykorzystanie podlega zasadom ochrony prywatno艣ci medi贸w spo艂eczno艣ciowych (odpowiednie zasady ochrony prywatno艣ci mo偶na znale藕膰 w witrynie internetowej medi贸w spo艂eczno艣ciowych lub za po艣rednictwem 艂膮czy w naszym portalu Cookie Consent Portal).

Reklamowe pliki cookie 鈥 Te pliki cookie s膮 u偶ywane do reklamowania naszych produkt贸w, marek lub us艂ug, na przyk艂ad do wy艣wietlania reklam, kt贸re s膮 bardziej adekwatne do zainteresowa艅 u偶ytkownika na podstawie jego aktywno艣ci w Internecie (znanych r贸wnie偶 jako reklamy spersonalizowane lub oparte na zainteresowaniach) lub do zapobiegania ci膮g艂ego wy艣wietlania tych samych reklam.

Pliki cookie z tej kategorii umo偶liwiaj膮 nam zbieranie informacji o odwiedzanych przez u偶ytkownika witrynach, rejestrowanie wizyt w naszej Witrynie, odwiedzanych stronach i 艂膮czach, przeczytanych wiadomo艣ciach e-mail dotycz膮cych marki oraz 艂膮czach klikni臋tych w tych wiadomo艣ciach, a tak偶e 艣ledzenie aktywno艣ci online na komputerze, telefonie kom贸rkowym lub innych urz膮dzeniach, z kt贸rych u偶ytkownik korzysta, w tym o aplikacjach mobilnych.

U偶ywamy tych informacji, aby spr贸bowa膰 przewidzie膰, jakie reklamy naszych produkt贸w lub marek mog膮 by膰 najbardziej interesuj膮ce dla u偶ytkownika oraz aby nasza Witryna i wy艣wietlane w niej lub w innych witrynach reklamy by艂y lepiej dopasowane do danego u偶ytkownika.

Pliki cookie z tej kategorii wykorzystujemy r贸wnie偶 w celu umieszczenia u偶ytkownika w grupie konsument贸w wykazuj膮cych te same zainteresowania (np. wiek, p艂e膰, kategoria zainteresowa艅) (znanych r贸wnie偶 jako 鈥瀘dbiorcy鈥). Og贸lnie rzecz bior膮c, ten proces nie wymaga od nas poznania u偶ytkownika jako mo偶liwej do zidentyfikowania osoby i polega wy艂膮cznie na ustaleniu, 偶e kto艣 korzystaj膮cy z przegl膮darki u偶ytkownika wykaza艂 zainteresowanie danym produktem. Mo偶emy dodawa膰 do tego inne informacje, takie jak informacje o produktach kupowanych w sklepie internetowym lub informacje podawane nam przez u偶ytkownik贸w bezpo艣rednio podczas tworzenia konta w naszych Witrynach lub informacje o historii przegl膮dania stron.

U偶ywaj膮c reklamowych plik贸w cookie, mo偶emy:

pozna膰 trendy, zwyczaje lub cechy charakterystyczne grupy konsument贸w o podobnych zainteresowaniach;

wy艣wietla膰 spersonalizowane reklamy w naszej Witrynie lub innych witrynach odwiedzanych przez u偶ytkownika;

znale藕膰 innych u偶ytkownik贸w o podobnych zainteresowaniach, cechach lub zachowaniach do tych, kt贸rzy ju偶 nale偶膮 do danej grupy, przez co mo偶emy dotrze膰 do wi臋kszej liczby potencjalnych klient贸w, pokazuj膮c im odpowiednie reklamy.

Wsp贸艂pracujemy z zewn臋trznymi dostawcami us艂ug (np. Google, Facebook, Amazon itp.), kt贸rzy mog膮 korzysta膰 z plik贸w cookie, znacznik贸w nawigacyjnych w sieci i innych technologii przechowywania danych w celu gromadzenia lub otrzymywania informacji z naszej Witryny. Wymienione powy偶ej osoby trzecie wykorzystuj膮 te informacje, aby pom贸c nam wy艣wietla膰 tre艣ci reklamowe w spos贸b opisany powy偶ej, w tym reklamy ukierunkowane. Ponadto 艣wiadcz膮 nam us艂ugi w zakresie pomiar贸w i raportowania skuteczno艣ci kampanii reklamowych prowadzonych w naszej Witrynie lub innych witrynach w Internecie.

Po wy艂膮czeniu tych plik贸w cookie u偶ytkownik zobaczy mniej ukierunkowanych, opartych na zainteresowaniach tre艣ci reklamowych 鈥 nie oznacza to jednak, 偶e 偶adne reklamy nie b臋d膮 wy艣wietlane. Nawet je艣li u偶ytkownik zrezygnuje z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach, nadal b臋d膮 wy艣wietlane reklamy naszych produkt贸w lub marek w oparciu o kontekst odwiedzanych witryn internetowych (s膮 to tak zwane 鈥瀝eklamy kontekstowe鈥).

Aby dowiedzie膰 si臋 wi臋cej o reklamie opartej na zainteresowaniach i 艂膮czeniu r贸偶nych urz膮dze艅, nale偶y odwiedzi膰 witryn臋 internetow膮 Network Advertising Initiative pod adresem https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/.

Og贸lnie rzecz bior膮c, kiedy udost臋pniamy informacje o korzystaniu z naszej Witryny osobom trzecim, nie przekazujemy im 偶adnych danych osobowych uzyskanych za pomoc膮 plik贸w cookie stosowanych w naszej Witrynie.

Informacje o tym, jak przetwarzamy dane osobowe, mo偶na znale藕膰 w naszych Zasadach ochrony prywatno艣ci.

Jak kontrolowa膰 pliki cookie?

飦堵 聽Model wyra偶ania zgody: W Europejskim Obszarze Gospodarczym i Zjednoczonego Kr贸lestwa: z wyj膮tkiem przypadk贸w dozwolonych przez obowi膮zuj膮ce prawo, umieszczamy pliki cookie po uzyskaniu zgody u偶ytkownika poprzez banner dotycz膮cy plik贸w cookie, kt贸ry b臋dzie widoczny przy pierwszym u偶yciu naszej Witryny, poprzez portal Cookie Consent Portal, kt贸ry jest stale dost臋pny w Witrynie, lub poprzez skonfigurowanie ustawie艅 przegl膮darki (wi臋cej szczeg贸艂贸w poni偶ej). Nale偶y pami臋ta膰, 偶e niekt贸re funkcje wbudowane w Witryn臋 do dzia艂ania wymagaj膮 umieszczenia plik贸w cookie przez osoby trzecie. Te pliki cookie s膮 umieszczane tylko wtedy, gdy u偶ytkownik wchodzi w interakcj臋 z dan膮 funkcj膮. We wszystkich stosownych miejscach w naszej Witrynie u偶ytkownik zostanie poinformowany o tym, 偶e pliki cookie zostan膮 umieszczone na jego urz膮dzeniu przez odpowiedni膮 osob臋 trzeci膮 oraz 偶e klikaj膮c dan膮 funkcj臋, wyra偶a zgod臋 na umieszczenie plik贸w cookie przez t臋 osob臋 trzeci膮.

飦堵犅 Model wycofania zgody: W krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub Zjednoczonym Kr贸lestwem: z wyj膮tkiem przypadk贸w, gdy jest to zabronione przez prawo obowi膮zuj膮ce w danym kraju, umieszczamy pliki cookie, gdy u偶ytkownik odwiedza Witryn臋, jednak mo偶e on w ka偶dej chwili zrezygnowa膰 z plik贸w cookie za po艣rednictwem portalu Cookie Consent Portal lub ustawie艅 swojej przegl膮darki (wi臋cej szczeg贸艂贸w poni偶ej).

Cookie Consent Portal: W naszej Witrynie udost臋pniamy narz臋dzie o nazwie 鈥濩ookie Consent Portal鈥). U偶ytkownik mo偶e w ka偶dej chwili zmieni膰 swoje preferencje dotycz膮ce plik贸w cookie (z wyj膮tkiem bezwzgl臋dnie koniecznych plik贸w cookie, w tym tych, kt贸re s膮 wymagane do przesy艂ania komunikat贸w i prawid艂owego dzia艂ania Witryny), klikaj膮c przyciski portalu Cookie Consent Portal. Portal Cookie Consent Portal jest zawsze dost臋pny w Witrynie podczas jej odwiedzin, jednak mog膮 wyst膮pi膰 okoliczno艣ci, w kt贸rych b臋dzie on niedost臋pny (np. przest贸j, b艂膮d, zablokowanie skryptu Javascript przez u偶ytkownika itp.). W takim przypadku mo偶na zmieni膰 preferencje plik贸w cookie w przegl膮darce, jak wyja艣niono poni偶ej.

Przegl膮darka: Mo偶na zmieni膰 swoje preferencje dotycz膮ce plik贸w cookie, zmieniaj膮c ustawienia przegl膮darki. Wi臋kszo艣膰 przegl膮darek internetowych akceptuje pliki cookie, ale zazwyczaj mo偶na zmieni膰 ustawienia przegl膮darki internetowej, aby odrzuca艂a nowe pliki cookie, wy艂膮cza艂a istniej膮ce lub po prostu informowa艂a o wys艂aniu nowych plik贸w cookie do urz膮dzenia. W tym celu nale偶y post臋powa膰 zgodnie z instrukcjami podanymi przez przegl膮dark臋 (zazwyczaj znajduj膮 si臋 one w karcie 鈥濸omoc鈥, 鈥濶arz臋dzia鈥, 鈥濽stawienia鈥 lub 鈥濫dycja鈥). Ponadto niekt贸re osoby trzecie posiadaj膮 dodatki umo偶liwiaj膮ce wycofanie zgody, kt贸re mo偶na w艂膮czy膰 w swojej przegl膮darce, np. dodatek do przegl膮darki Google dotycz膮cy Google Analytics https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

Telefon kom贸rkowy: W menu 鈥濽stawienia鈥 mo偶na zazwyczaj zmieni膰 ustawienia zwi膮zane ze zgod膮 (lub jej brakiem) na otrzymywanie spersonalizowanych reklam opartych na zainteresowaniach w telefonie kom贸rkowym lub podobnym urz膮dzeniu. (Na przyk艂ad w systemie iOS: nale偶y przej艣膰 do Ustawienia 鈥 Prywatno艣膰 鈥 Reklamy 鈥 Ograniczaj 艣ledzenie reklam. Podobnie systemie w Android: nale偶y przej艣膰 do Ustawienia 鈥 Google 鈥 Reklamy 鈥 Rezygnacja z personalizacji reklam).

Nale偶y pami臋ta膰, 偶e opisane powy偶ej rezygnacje b臋d膮 mia艂y zastosowanie tylko do konkretnej przegl膮darki lub urz膮dzenia, z kt贸rego u偶ytkownik wycofa艂 zgod臋, dlatego te偶 b臋dzie wycofanie zgody osobno na wszystkich przegl膮darkach i urz膮dzeniach.

Ponadto wy艂膮czenie pliku cookie lub kategorii plik贸w cookie nie powoduje usuni臋cia pliku cookie z urz膮dzenia. U偶ytkownik musi to zrobi膰 samodzielnie w przegl膮darce. Nale偶y pami臋ta膰, 偶e w przypadku usuni臋cia wszystkich plik贸w cookie, 鈥瀙lik cookie wycofania zgody鈥 zostanie r贸wnie偶 usuni臋ty, wi臋c aby nie otrzymywa膰 niekt贸rych kategorii plik贸w cookie, nale偶y ponownie wycofa膰 zgod臋.

Wi臋cej informacji na temat zarz膮dzania plikami cookie mo偶na znale藕膰 na stronie https://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban lub w witrynie internetowej NAI https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/what-are-my-options.

Jak d艂ugo s膮 aktywne pliki cookie?

Pliki cookie wykorzystywane w naszej Witrynie s膮 aktywne maksymalnie 13 miesi臋cy. Pliki cookie sesji wygasaj膮 natychmiast po zako艅czeniu sesji przegl膮dania naszej Witryny.

Zmiany w korzystaniu przez nas z plik贸w cookie

Wszelkie zmiany w korzystaniu przez nas z plik贸w cookie w niniejszej Witrynie b臋d膮 publikowane w portalu Cookie Consent Portal.

W razie potrzeby mo偶emy r贸wnie偶 odzwierciedli膰 te zmiany w naszych zasadach dotycz膮cych plik贸w cookie i od czasu do czasu j膮 aktualizowa膰. Je艣li te zmiany w naszych zasadach dotycz膮cych plik贸w cookie s膮 istotne, podejmiemy kroki, aby poinformowa膰 o nich u偶ytkownik贸w. U偶ytkownik powinien zawsze sprawdza膰, czy zapozna艂 si臋 z najnowsz膮 wersj膮 zasad dotycz膮cych plik贸w cookie, kt贸ra jest dost臋pna w Witrynie.

Jak si臋 z nami skontaktowa膰?

W przypadku jakichkolwiek pyta艅 zwi膮zanych z niniejszym powiadomieniem lub z wykorzystywaniem przez nas plik贸w cookie, prosimy o kontakt pod adresem: PrivacyOffice@rb.com. You may also write to us at: RB Global Privacy Office, Turner House, 103-105 Bath Road Slough, SL1 3UH.

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2021.